Øivind Varkøy

Professor, tidligere fagansvarlig, Norges musikkhøgskole

Øivind Varkøy har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Øivind Varkøy (f. 1957) er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, og leder av det vitenskapelige ph.d.-programmet ved samme institusjon. Han er også professor II i musikk ved lærerutdanningen på OsloMet storbyuniversitetet. Han har tidligere arbeidet som musikklærer i ungdomsskoler og videregående skoler, vært ansatt som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Innlandet (lærerutdanningen, Hamar), og professor og professor II i musikkvitenskap ved Musikhögskolan, Örebro universitet. Varkøy har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (1984), hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole (1991), og doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (2001) med avhandlingen Musikk for alt (og alle). Om musikksyn i norsk grunnskole. Varkøys forskningsineresse er sentrert omkring musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, med særlig vekt på dannelsestenkning, eksistensiell musikalsk erfaring, og utdannings- og kulturpolitisk instrumentalisme versus forestillinger om kunstens frihet. Han har publisert en lang rekke vitenskapelige artikler om slik tematikk på norsk, svensk, tysk og engelsk. Varkøy har utgitt bøkene Hvorfor musikk? En musikkpedagogisk idéhistorie (Ad Notam Gyldendal 1993, 3. reviderte utgave 2015), Musikk - strategi og lykke (Cappelen Akademisk Forlag 2003), og Musikk - dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk 2017). Videre har han redigert antologiene Musikkpedagogiske perspektiver (med Petter Dyndahl, Ad Notam Gyldendal 1994), Musikkpedagogiske utfordringer (med Geir Johansen og Signe Kalsnes, Cappelen Akademisk Forlag 2004), Musikk og mysterium. Fjorten essay om grensesprengende musikalsk erfaring (med Erling E. Guldbrandsen, Cappelen Akademisk Forlag 2004), Om nytte og unytte (Abstrakt Forlag, 2012), Musik för alla. Filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (med Johan Söderman, Studentlitteratur 2014), Philosophy of Music Education Challenged: Heideggerian Inspirations (med Frederik Pio, Springer 2015), og Musikkfilsofiske tekster. Tanker om musikk - og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. (med Henrik Holm, Cappelen Damm Akademisk 2020). Varkøy er også komponist, og har bl.a. skrevet musikk til platene Ballongen som fløy (Eli Rygg, Barnas lyd og bilde 1989), Poetenes evangelium (Morten Harket, Kirkelig Kulturverksted 1993), og Poetisk tale (Solveig Slettahjell, Kirkelig Kulturverksted 2016).