Terje Planke

førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Terje Planke har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. klinkbygging: oppdatert 31. desember 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Midtnorske tradisjonsbåter 2
  2. Norske tradisjonsbåter 9
  3. Vestnorske tradisjonsbåter 3
  4. Vikingskip 9

Biografi

Terje Planke (f 1965) er etnolog og kulturhistoriker og har studert håndverk, kunnskapsfilosofi og tradisjonsbegrepet gjennom feltarbeid på båtbygging, smøring av ski, og en rekke andre håndverk. Han tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2001. Han har i dag en 50% stilling som førsteamanuesis i friluftsliv i Bø hvor han arbeider med forskning og underviser i kystfriluftsliv og seilas med små, åpne tradisjonsbåter. Terje arbeider også ved Norsk Folkemuseum i Oslo hvor han har det kulturfaglige ansvaret for bygningssamlingen i friluftsmuseet og forvaltningen av den immaterielle kulturarven knyttet til tradisjonelt bygghåndverk.