Terje Planke

Professor II, fagansvarlig, NTNU

Terje Planke har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. klinkbygging: oppdatert 31. desember 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Midtnorske tradisjonsbåter 2
  2. Norske tradisjonsbåter 10
  3. Vestnorske tradisjonsbåter 3
  4. Vikingskip 9

Biografi

Terje Planke (f 1965) er etnolog og kulturhistoriker og har studert håndverk, kunnskapsfilosofi og tradisjonsbegrepet gjennom feltarbeid på båtbygging, smøring av ski, og en rekke andre håndverk. Han tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2001. Terje er førstekonservator/ bygningsantikvar ved Norsk Folkemuseum i Oslo hvor han har det kulturfaglige ansvaret for bygningssamlingen i friluftsmuseet og forvaltningen av den immaterielle kulturarven knyttet til tradisjonelt bygghåndverk.  Terje har også en stilling som professor II ved NTNU, Institutt for arkitektur og teknologi. TIdligere var han professor ved USN, tilknyttet friluftslivsstudiet i Bø.