Tora Korsvold

Professor em., fagansvarlig, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Tora Korsvold har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. barnehagepedagogikk: oppdatert 14. januar 2021
  2. barnehagepedagogikk: oppdatert 5. januar 2021
  3. barnehagepedagogikk: oppdatert 4. januar 2021
  4. barnehagepedagogikk: oppdatert 14. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Barnehage 13

Biografi

Tora Korsvold er professor emirata i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Hun er utdannet lærer, og har doktorgraden (dr.art.) i historie (1997) fra NTNU. Avhandlingens tema er barnehagens historie. Korsvold har undervist og veiledet på masterstudiet i førskolepedagogikk, og i barnehagekunnskap hvor hun har vært studieprogramleder. Hun har forsket på en rekke temaer innen barnehagen og barndommens historie, og har gjennomført flere forskningsprosjekter innen barndomsstudier. Korsvold har utgitt som forfatter og redaktør fagbøker på forlag som For alle barn Barnehagens framvekt i velferdsstaten (1998, 2005, 2008), Barns verdi (2006), Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk (2008), Barndom Barnehage Inkludering (2011), Barn som moderne forbrukere (2015), Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture E-Book (2013), Perspektiver på barndommens historie (2016). Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler på norsk, tysk og engelsk (Cristin). Korsvold var i perioden 2004-2011 medredaktør av det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Barn, og satt i redaksjonsrådet for tidsskriftet Nordisk barnehageforskning 2008-2018. I perioden 2016-2019 var hun medlem av programrådet for Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) i Forskningsrådet

CV