Line Marie Berteussen

redaktør

Line Marie Berteussen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. knoklene: oppdatert 26. august 2020
  2. fløyfisker: oppdatert 26. august 2020
  3. Henry Mintzberg: oppdatert 26. august 2020
  4. Frederick Herzberg: oppdatert 26. august 2020
All aktivitet

Biografi

er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Hun har også fagbakgrunn fra teologi og psykologi fra Universitetet i Oslo og University of Durham, UK.

Ved siden av jobben som leksikonredaktør jobber Line noe som allmennpraktiserende lege. Hun har i mange år arbeidet som fastlege i Oslo og har også yrkeserfaring fra rettsmedisin og fra legevaktsarbeid ved Oslo kommunes overgrepsmottak.

Hun er redaktør for kategorier innen medisin, psykologi og teologi.