Eli Otterholt

fagansvarlig

Eli Otterholt har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. frostanfall: oppdatert 22. desember 2022
  2. orosomukoid: oppdatert 10. desember 2022
  3. orosomukoid: oppdatert 9. desember 2022
  4. daktylitt: oppdatert 1. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Begreper i infeksjonsmedisinen 71
  2. Begreper og metoder i mikrobiologien 85

Biografi

Eli Otterholt (f. 1980) er utdannet biolog med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo innen fagområdet Medisinsk kjemi og Mikrobiologi fra 2012. Hun har arbeidet i SNL siden 2019.