Einar Uggerud

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Einar Uggerud har skrevet 44 artikler og har vært fagkonsulent for 688 artikler

Nylig aktivitet

  1. fuselolje: godkjente et endringsforslag 22. februar 2019
  2. mannitol: godkjente et endringsforslag 22. februar 2019
  3. delta-¹³C: godkjente et endringsforslag 22. februar 2019
  4. Hermann von Fehling: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Organisk kjemi 831

Biografi

Einar Uggerud (f. 1954) er professor i kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har vært fagansvarlig i kjemi siden 1985. Du kan lese mer om hans faglige interesser her: http://www.mn.uio.no/kjemi/personer/vit/einaru/