Einar Uggerud

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Einar Uggerud har skrevet 44 artikler og har vært fagkonsulent for 675 artikler

Nylig aktivitet

  1. borneol: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. juni 2018
  2. karboksylsyrer: godkjente et endringsforslag 19. april 2018
  3. akrylamid: godkjente et endringsforslag 3. april 2018
  4. Organisk forbindelser: publisert 5. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Organisk kjemi 843

Biografi

Einar Uggerud (f. 1954) er professor i kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har vært fagansvarlig i kjemi siden 1985. Du kan lese mer om hans faglige interesser her: http://www.mn.uio.no/kjemi/personer/vit/einaru/