Einar Uggerud

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Einar Uggerud har skrevet 54 artikler og har vært fagkonsulent for 582 artikler

Nylig aktivitet

  1. adipinsyre: godkjente et endringsforslag 11. mars 2024
  2. dioksan: godkjente et endringsforslag 11. mars 2024
  3. dimetyltereftalat: godkjente et endringsforslag 11. mars 2024
  4. dimetylsulfat: godkjente et endringsforslag 11. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fysikalsk kjemi 93
  2. Organiske forbindelser 611
  3. Organisk kjemi 109

Biografi

Einar Uggerud (f. 1954) er professor i kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har vært fagansvarlig i kjemi siden 1985. Du kan lese mer om hans faglige interesser her: http://www.mn.uio.no/kjemi/personer/vit/einaru/