Norvald Kjerstad

dosent, fagansvarlig, NTNU

Norvald Kjerstad har skrevet 85 artikler

Nylig aktivitet

  1. lydbøye: oppdatert 28. april 2021
  2. DARPS - relativ posisjonering: oppdatert 27. april 2021
  3. DARPS - relativ posisjonering: oppdatert 27. april 2021
  4. Fyrdirektoratet: oppdatert 22. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Elektronisk navigasjon 50
  2. Fyrvesen 22
  3. Fyrvesen og losvesen 0
  4. Losvesen 7
  5. Navigasjon 61
  6. Sjømerker 10

Biografi

Norvald Kjerstad (f. 1959) har siden 2004 vært dosent i nautikk ved NTNU (tidl. Høgskolen i Ålesund), samt hatt professor-II stillinger ved Universitetene i Tromsø og Nordland. Han har også undervist ved Singapore Maritime Academy, Stanford University og Fagskolen i Ålesund. Ved NTNU har han først og fremst hatt ansvaret for utviklingen av forskjellige skipssimulatorer og laboratorier for navigasjonssystemer. Før sin akademiske karriere var Kjerstad utdannet innen elektronikk og nautikk (sjøkaptein) fra Høgskolen i Tromsø. Han har bl.a. maritim erfaring fra forskningsskip, isbrytere, kystvakt, forskjellige offshoreskip og plattformer og havfiskeflåte. Han har vært norsk representant i IMO under utvikling av Polarkoden, samt vært ice-advisor og kursleder for operasjon av skip i is, med erfaring bl.a. fra Nordøstpassasjen, Nordvestpassasjen og Nordpolen. Kjerstad har skrevet flere lærebøker på norsk og engelsk innen navigasjon og navigasjonssystemer, samt publisert flere hundrede artikler i forskjellige faglige og vitenskapelige tidsskrifter.