Norvald Kjerstad

Dosent, fagansvarlig, NTNU

Norvald Kjerstad har skrevet 162 artikler og har vært fagkonsulent for 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. los: godkjente et endringsforslag 2. juli 2024
  2. INMARSAT: oppdatert 30. juni 2024
  3. INMARSAT: oppdatert 30. juni 2024
  4. INMARSAT: oppdatert 29. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Elektronisk navigasjon 60
  2. Fyrvesen 27
  3. Fyrvesen og losvesen 0
  4. Losvesen 7
  5. Navigasjon 67
  6. Sjømerker 11

Biografi

Norvald Kjerstad (f. 1959) har siden 2004 vært dosent i nautikk ved NTNU (tidl. Høgskolen i Ålesund), samt hatt professor-II stillinger ved Universitetene i Tromsø og Nordland. Han har også undervist ved Singapore Maritime Academy, Stanford University og Fagskolen i Ålesund. Ved NTNU har han først og fremst hatt ansvaret for utviklingen av forskjellige skipssimulatorer og laboratorier for navigasjonssystemer. Før sin akademiske karriere var Kjerstad utdannet innen elektronikk og nautikk (sjøkaptein) fra Høgskolen i Tromsø. Han har bl.a. maritim erfaring fra forskningsskip, isbrytere, kystvakt, forskjellige offshoreskip og plattformer og havfiskeflåte. Han har vært norsk representant i IMO under utvikling av Polarkoden, samt vært ice-advisor og kursleder for operasjon av skip i is, med erfaring bl.a. fra Nordøstpassasjen, Nordvestpassasjen og Nordpolen. Kjerstad har skrevet flere lærebøker på norsk og engelsk innen navigasjon og navigasjonssystemer, samt publisert flere hundrede artikler i forskjellige faglige og vitenskapelige tidsskrifter.