Samuel Gray

fagansvarlig

Samuel Gray har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

 1. New Zealand: oppdatert 15. mars 2019
 2. Christchurch: oppdatert 15. mars 2019
 3. New Zealand: oppdatert 15. mars 2019
 4. New Zealand: oppdatert 15. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Australias geografi 112
 2. Australias historie 13
 3. Australias litteratur 157
 4. Australias samtidshistorie 9
 5. New Zealands geografi 29
 6. New Zealands historie 3
 7. New Zealands litteratur 85
 8. New Zealands samtidshistorie 8

Biografi

Newzealandsk oversetter og komponist (f. 1977) med tilknytning til Norge, bosatt i Østerrike/Sveits.

 1. Utvekslingsår på Ruud videregående skole i Bærum (1996)
 2. Cand. mag. i nordisk språk og litteratur (2002, UiO) med tilleggsfagene russisk og fransk
 3. Master i nordisk språk (2005, UiO)
 4. Bosatt i Østerrike 2005-2018
 5. Bosatt i Sveits 2018-.