Hanne Eckhoff

Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, fagansvarlig, University of Oxford

Hanne Eckhoff har skrevet 1 artikler og har vært fagkonsulent for 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. russisk: oppdaterte bilde 8. november 2023
  2. russisk: godkjente et endringsforslag 25. mars 2021
  3. russisk: redigerte og publiserte et endringsforslag 25. mars 2021
  4. russisk: oppdatert 26. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Russisk 1

Biografi

Hanne Martine Eckhoff (født 20. september 1974 i Oslo) er førsteamanuensis i russisk og sammenlignende slavisk språkvitenskap ved Universitetet i Oxford. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo med en avhandling om possessivkonstruksjoner i gammelrussisk, og har tidligere jobbet som forsker ved Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Forskningen hennes dreier seg for det meste om kasus, informasjonsstruktur og aspekt i kirkeslavisk og gammelrussisk. Hun er opptatt av å bruke datalingvistiske metoder på eldre språk, og er ansvarlig for Tromsø Old Russian and OCS Treebank, en trebank med data fra gammelkirkeslavisk, gammeløstslavisk og mellomrussisk.