Asgeir Falch-Eriksen

fagansvarlig, OsloMet

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Barnevern 13

Biografi

Ageir Falch-Eriksen er statsviter og arbeider som forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet.