Anne Waldrop

Professor i utviklingsstudier, fagansvarlig, OsloMet

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Indias historie 79
  2. Indias samtidshistorie 21

Biografi

Anne Waldrop er sosialantropolog (Mag Art og Dr. Polit fra Universitet i Oslo) og professor i Utviklingsstudier ved Institutt for Internasjonale Studier og Tolkeutdanning ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun har siden begynnelsen av 1990-tallet arbeidet med India i en utviklingskontekst, først som ansatt i UNDP, New Delhi, og siden i forbindelse med flere forskningsprosjekter.