Camilla Holter Huseby

Camilla Holter Huseby har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Spesialiseringer: Spesialist i allmennmedisinSpesialist i rus- og avhengighetsmedisin

Stilling: Samhandlingsoverlege i Direktørens stab ved Oslo Universitetssykehus,   tidligere overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus og fastlege. 

Verv:Styremedlem NFRAM ( Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin) Medlem i Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe for rus- og              avhengighetsmedisin