Jan Sverre Knudsen

Professor, fagansvarlig, OsloMet

Jan Sverre Knudsen har skrevet 135 artikler og har vært fagkonsulent for 72 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sidiki Camara: oppdatert 5. april 2024
  2. Sidiki Camara: oppdatert 5. april 2024
  3. Sidiki Camara: oppdatert 5. april 2024
  4. Musikk i Senegal: godkjente et endringsforslag 24. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Ulike lands musikk og musikktradisjoner 140
  2. Verdensmusikk 161

Biografi

Jan Sverre Knudsen er professor i musikk ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Han er utdannet musikkviter, musikkterapeut og barnevernpedagog. Knudsen er opptatt av de mange måtene musikalsk praksis gjøres meningsfull og betydningsfull – som symbol på nasjonal eller etnisk identitet, som verktøy for å bygge fellesskap, eller som improvisert kommunikasjon mellom barn. Knudsens forskning og publikasjoner handler om musikk og migrasjon, musikk i innvandrermiljøer, barns spontansang og flerkulturell musikkpedagogikk.https://www.oslomet.no/en/about/employee/jansk/