Marit Waaseth

Professor, fagmedarbeider, UiT Norges arktiske universitet

Nylig aktivitet

Biografi

Førsteamanuensis i samfunnsfarmasi og farmakoepidemiologi ved Institutt for farmasi, UiT Norges Arktiske Universitet.

Se informasjon om forskningsfelt og publikasjoner