Jo Halvard Halleraker

fagmedarbeider

Jo Halvard Halleraker har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. pukkellaks: Send til godkjenning 3. februar 2019
  2. økosystemtilnærming: Send til godkjenning 3. februar 2019
  3. økosystemtilnærming: Send til godkjenning 3. februar 2019
  4. konsesjon - kraftanlegg: Send til godkjenning 11. januar 2019
All aktivitet

Biografi

Jo Halvard Halleraker (f. 1967) er fra høsten 2018 gjesteforsker ved NTNU tilknyttet institutt for bygg- og miljøteknikk. Han fikk i 2018 ett 4-årig stipend fra OFFPHD-programmet i Norges Forskningsråd til doktorgradsprosjekt om økosystem basert forvaltning for bærekraftig bruk av vassdrag og nedbørfelt. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NTNU og Miljødirektoratet. Resultatene skal bidra til å utvikle fagsystemer for økologisk tilstand for å forvalte norsk natur mer treffsikkert.

Jo ble utdannet naturforvalter (Cand agric) innen vannressursforvaltning fra Norges Landbrukshøgskole (1992).  Han har skrevet en rekke artikler, fagrapporter og veiledere innen miljøkjemi, miljøtilpasninger – vannkraft og økosystembasert vassdragsforvaltning. Jo har medvirket i flere internasjonale miljøprosjekter både som forsker (SINTEF) og sjefingeniør (Miljødirektoratet) i Kina, Russland og andre europeiske land. 

Siden 2006 har han vært ansatt i Direktoratet for naturforvaltning og senere Miljødirektoratet (Trondheim). I de senere år har han vært en av koordinatorene for EU-arbeidet med felles retningslinjer for miljøtilpasset vannkraft og hvordan fysiske endringer som påvirker vannmiljø (EUs vanndirektiv) bør forvaltes bærekraftig i Europa.    

Mer informasjon finnes på hjemmesiden.