Jo Halvard Halleraker

Nylig aktivitet

  1. vassdragsrett: Send til godkjenning 11. januar 2019
  2. naturmangfoldloven: Send til godkjenning 11. januar 2019
  3. naturmangfold: Send til godkjenning 11. januar 2019
All aktivitet

Biografi

Jo Halvard Halleraker (f. 1967) er sjefingeniør i Miljødirektoratet og gjesteforsker ved NTNU. Han fikk i 2018 stipend fra OFFPHD-programmet i Norges Forskningsråd til doktorgradsprosjektet om økosystem basert forvaltning for bærekraftig bruk av vassdrag og nedbørfelt. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NTNU og Miljødirektoratet. Resultatene skal bidra til å utvikle fagsystemer for økologisk tilstand for å forvalte norsk natur mer treffsikkert.

Jo ble utdannet naturforvalter (Cand agric) innen vannressursforvaltning fra Norges Landbrukshøgskole (1992).  Han har skrevet en rekke artikler og fagrapporter innen miljøkjemi, miljøtilpasninger – vannkraft og vassdragsforvaltning. Jo har medvirket i flere internasjonale miljøprosjekter både i Kina, Russland og andre europeiske land. I de senere år har han vært en av koordinatorene for EU-arbeidet med felles retningslinjer for miljøtilpasset vannkraft og hvordan fysiske endringer som påvirker vannmiljø (EUs vanndirektiv) skal håndteres i Europa.    

Mer informasjon finnes på hjemmesiden.