Ingvar Brandvik Mæhle

Førsteamanuensis i antikkens historie, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Ingvar Brandvik Mæhle har skrevet 32 artikler

Nylig aktivitet

  1. Antiokia: godkjente et endringsforslag 27. april 2021
  2. Aleksander den store: godkjente et endringsforslag 27. april 2021
  3. Pyrrhos: kommentert 27. april 2021
  4. akhaiiske forbund: oppdatert 16. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Den greske antikken 320

Biografi

Ingvar B. Mæhle er førsteamanuensis i antikkens historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser i sosial og politisk historie i den gresk-romerske antikken i et komparativt perspektiv.