Helge Hagen

Nylig aktivitet

Biografi

Forfatters navn: Helge Hagen.

Arbeidssted: Hagen Forskning og utredning innen bipolare lidelse, rus og rehabilitering.

Adresse: Rugdeveien 40 5097 Bergen

Kontaktpersonens navn, telefonnummer og adresse:

Helge Hagen, tlf 98 15 02 29. E-mail: helgehagen5@gmail.com.

Adresse: Rugdeveien 40 5097 Bergen

Forfatters bakgrunn: Cand polit fra 1986. Arbeidet som forsker/ seniorforsker ved SINTEF i perioden 1986 – 2010 med psykisk helsevern for voksne som arbeidsområde. Hadde hovedansvar for de femårige pasientregistreringene som fanget opp opplysninger om hver enkelt pasient i psykisk helsevern for voksne på en gitt dato, uansett behandlingsform (1989-2003). Disse inngikk som del av det vitenskapelige grunnlaget for den tiårige «Opptrappingsplanen for psykisk helse» som fant sted på 1990-tallet – en omfattende tiltaksplan som omformet tilbudsstrukturen i psykisk helsevern for voksne. Var i en tiårsperiode fra midten av 1980-tallet delaktig i å utarbeide en rekke fylkeskommunale planer for fremtidig dimensjonering og behandlingskapasitet innen psykisk helsevern for voksne. Hadde på 90-tallet delansvar for årlige rapporter til sentrale helsemyndigheter om status for planen ved de ulike tidspunkt. Hadde i 1989-2004 bistilling ved NTNU med blant annet delansvar for psykologi mellomfag.