Patrick Andresen

Patrick Andresen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. øyebadevann: Send til godkjenning 11. januar 2019
  2. sulfonamider: Send til godkjenning 10. januar 2019
  3. øyebadevann: Send til godkjenning 9. januar 2019
  4. glaukom: Send til godkjenning 9. januar 2019
All aktivitet

Biografi

Patrick Andresen (f. 1991) er farmasistudent ved Universitetet i Oslo. Han skriver masteroppgave innen galenisk farmasi og jobber deltid på apotek. Han har også studert flyfag og flyavionikk på Skedsmo videregående skole før han startet på høyere utdanning.