Peter Köllensperger

tidligere fagansvarlig, NTNU

Nylig aktivitet

  1. hydrovoltaikk: publiserte artikkelforslaget 30. november 2023
  2. magnetiske nanopartikler: godkjente et endringsforslag 30. november 2023
  3. nanorør: godkjente et endringsforslag 30. november 2023
  4. Lab-on-a-chip: publiserte artikkelforslaget 30. november 2023
All aktivitet

Biografi

Peter Köllensperger er Direktør for NTNU NanoLab og for NorFab, Norges nasjonale infrastruktur for mikro- og nanofabrikasjon.