Ole Solheim

Overlege og professor i nevrokirurgi, fagansvarlig, NTNU

Ole Solheim har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. dekortikasjon: oppdatert 27. juli 2020
  2. kraniostenose: Send til godkjenning 6. april 2020
  3. Kraniosynostose: publisert 6. april 2020
  4. spina bifida: oppdatert 3. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrokirurgi 47

Biografi

Ole Solheim, PhD, (f. 1976) er overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.