Ole Solheim

Overlege og professor i nevrokirurgi, fagansvarlig, NTNU

Ole Solheim har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. brillehematom: oppdatert 3. mars 2021
  2. brillehematom: oppdatert 15. januar 2021
  3. craniofaryngeom: oppdatert 11. desember 2020
  4. craniofaryngeom: oppdatert 11. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrokirurgi 48

Biografi

Ole Solheim, PhD, (f. 1976) er overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.