Ole Solheim

Overlege og professor i nevrokirurgi, fagansvarlig, NTNU

Ole Solheim har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. spina bifida: oppdatert 3. mars 2020
  2. meningocele: oppdatert 3. mars 2020
  3. myelomeningocele: oppdatert 3. mars 2020
  4. nevralrørsdefekt: oppdatert 3. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrokirurgi 43

Biografi

Ole Solheim, PhD, (f. 1976) er overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.