Ole Solheim

fagansvarlig, NTNU

Ole Solheim har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. nevrokirurgi: oppdatert 16. desember 2018
  2. hodeskade: oppdatert 14. desember 2018
  3. kraniotomi: oppdatert 11. desember 2018
  4. epiduralt hematom: Send til godkjenning 11. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. nevrokirurgi 38

Biografi

Ole Solheim, f. 1976 er spesialist i nevrokirurgi fra 2011 og professor i nevrokirurgi fra 2014. jobber som overlege ved nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital der han har fagansvar for intrakranial svulstkirurgi. Også i bistillingen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU har hovedfokus i forskningen vært behandling av pasienter med hjernesvulst, men med et relativt bredt engasjement innen både klinisk, epidemiologisk og teknisk nevrokirurgisk forskning. Han underviser medisinske studenter ved NTNU og er medlem av det Kongelig Norske Videnskabers Selskab.