Ole Solheim

Overlege og professor i nevrokirurgi, fagansvarlig, NTNU

Ole Solheim har skrevet 30 artikler

Nylig aktivitet

  1. kraniofaryngeom: oppdatert 10. september 2021
  2. traumatisk aksonal skade: oppdatert 10. september 2021
  3. diffus aksonal skade - DAI: publisert 31. august 2021
  4. brillehematom: oppdatert 3. mars 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Nevrokirurgi 50

Biografi

Ole Solheim, PhD, (f. 1976) er overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.