Ole Solheim

Overlege og professor i nevrokirurgi, fagansvarlig, NTNU

Ole Solheim har skrevet 45 artikler

Nylig aktivitet

  1. hjerneskade: oppdatert 1. mai 2024
  2. strålekniv: oppdatert 14. april 2024
  3. astrocytom: oppdatert 14. april 2024
  4. hjernehinnesvulst: oppdatert 1. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kreft i nervesystemet og hjernen 15
  2. Nevrokirurgi 55

Biografi

Ole Solheim, PhD, (f. 1976) er overlege i nevrokirurgi ved St. Olavs Hospital og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.