Joe Kristoffer Partyka

tidligere fagmedarbeider

Nylig aktivitet

Biografi

Naturveilder ved Besøkssenter Rovdyr i Flå, Buskerud. Utdannet med en bachelor i historie fra Universitetet i Oslo, samt en bachelor i biologi fra Univeristetet i Oslo. Ferdigstiller en mastergrad i tropisk økologi ved NMBU i mars 2019. Forskningen fokuserer på antropogen påvirkning av den amerikanske krokodillens (Crocodylus acutus) immunrespons, helse og populasjonsenes distribusjon. Tidligere dyrepasser og biolog ved Bjørneparken i Flå med spesialfelt innen store rovdyr og krokodiller. Hovedinteresser omfatter store rovdyr i Norge og internasjonalt, mellommenneskelige konflikter med base i dyr og natur, samt vertebrat zoologi.