Bjørn Aksdal

fagansvarlig

Bjørn Aksdal har skrevet 114 artikler

Nylig aktivitet

  1. salmodikon: oppdatert 14. mars 2024
  2. Marit Jensen Lillebuen: oppdatert 27. februar 2024
  3. Rådet for folkemusikk og folkedans: oppdatert 31. januar 2024
  4. Norsk senter for folkemusikk og folkedans: oppdatert 31. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Blåseinstrumenter 77
  2. Folkemusikk 178
  3. Mekaniske instrumenter 5
  4. Musikkinstrumenter 4
  5. Strengeinstrumenter 50
  6. Strykeinstrumenter 22

Biografi

Bjørn Aksdal (f. 1953) er universitetslektor ved Norges musikkhøgskole og uavhengig musikkforsker og forfatter. Han var tidligere seniorforsker og musikkfaglig ansvarlig ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Aksdal har utgitt en lang rekke bøker og artikler på flere språk, bl.a. Med Piber og Basuner, Skalmeye og Fiol (1982), Spelemann og smed. Smed-Jens og hans notebok (1988), Meråkerklarinetten (1992), Fanitullen (1993), Musiken i Norden (medforfatter, 1998) og Hardingfela (2009). Han har laget utredninger om bl.a. de norske folkemusikkarkivene, folkemusikk og folkedans i kulturskolen og de norske instrumentbyggetradisjonene. Han har også vært med på å produsere utstillinger ved Ringve museum og Valdres folkemuseum.

Aksdal har arbeidet som musikkjournalist i NRK og musikkanmelder i flere aviser og tidsskrift. Han var leder for Hardingfeleprosjektet og har sittet i styringsgruppen for en rekke andre større prosjekter. For tiden arbeider han bl.a. med et bokprosjekt om den norske langeleiken. Aksdal har vært nestleder i ICTM’s studiegruppe for historiske kilder til folkemusikken, og han har sittet i styret i European Seminar in Ethnomusicology. Aksdal har vært leder i Norsk folkemusikklag, den norske nasjonalkomiteen i ICTM siden 2013 og var også leder i laget fra 1988 til 1992. Han spiller selv en rekke ulike instrumenter og har gitt ut flere plater sammen med andre folkemusikere, bl.a. Hyrdestund (1996) og Meråkerklarinetten i solo og samspill (2009).

Aksdal fikk i 2017 Egil Storbekkens Musikkpris og mottok i 2018 en forskningspris for sin instrumentforskning fra Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Uppsala. Aksdal er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.