Marthe Hommerstad

Ph.d. i historie, Stortingsarkivet

Marthe Hommerstad har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Christian Magnus Falsen: oppdatert 11. juli 2014
  2. Bondestortinget: oppdatert 21. november 2013
  3. bondereisning: oppdatert 13. august 2013
  4. bondeparagrafen: oppdatert 13. august 2013
All aktivitet

Biografi

Marthe Hommerstad (f. 1975), er ph.d. i historie fra UiO og seniorrådgiver ved Stortingsarkivet. Hun har tidligere arbeidet ved Universitet i Oslo, hvor hun avla doktorgrad i 2012. Hennes forskning omfatter politisk historie, rettshistorie, skolehistorie og kjønnshistorie, med vekt på politisk kultur og demokratisk utvikling på 1800-tallet.

Hun har publisert bredt, og var i 2019 redaktør (med Bjørn Arne Steine) for antologien Stemmerettens grenser - fattigdom og demokratisk utestengelse. Hun har blant annet bidratt til antologiene Exploring Nordic Education. Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1600-2000 (Merethe Roos, Kjell Lars Berge, Henrik Edgren et.al., red., 2021), Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren (Bård Frydenlund, Torleif R. Hamre og André Larsen Avelin, red., 2020) og Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 (Ruth Hemstad og Dag Michalsen, red., 2019). Hun har tidligere utgitt bøkene Politiske bønder – bondepolitikk og Stortinget 1814–1837 (2014) og biografien Stridsmannen – Christian Magnus Falsen (2015), samt redigert antologien Ideal og realitet: 1814 i politisk praksis for folk og elite (med Morten Nordhagen Ottosen, 2014).

Hommerstad var leder for HIFO - Den norske historiske forening i perioden 2016-2019.