Carina Marie Rose

fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. furumåler: Send til godkjenning 12. april 2019
  2. furuskuddmøll: Send til godkjenning 12. april 2019
  3. furuskuddvikler: Send til godkjenning 12. april 2019
  4. furuspinner: Send til godkjenning 12. april 2019
All aktivitet

Biografi

studerer biologi ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn

Jeg tok min Bachelor i biologi ved universitetet i Oslo og er snart ferdig med en Master systematikk, med spesielt fokus på alger gjennom året (fykologi og fenologi).

Ved siden av studiene skriver jeg populærvitenskapelige artikler for magasinet Argument, i tillegg til at jeg tidligere har skrevet for Forskning.no. Når jeg har ekstra tid skriver jeg for Wikipedia.

Jeg er aktiv som hjelpelærer og fagassistent ved flere kurs i biologi, i tillegg til at jeg er aktiv i foreninger som Skepsis.

Jeg brenner for biologi, forskning og vitenskapsformidling.