Carina Marie Rose

fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Carina Marie Rose har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. lifiol: kommentert 18. mai 2020
All aktivitet

Biografi

har en Master i biologi fra Universitetet i Oslo.

Bakgrunn

Jeg tok min Bachelor i biologi og en Master i systematikk, med spesielt fokus på alger gjennom året (fykologi og fenologi).

Ved siden av studiene skriver jeg populærvitenskapelige artikler for magasinet Argument, i tillegg til at jeg tidligere har skrevet for forskning.no. Når jeg har ekstra tid skriver jeg for Wikipedia.

Jeg brenner for biologi, forskning og vitenskapsformidling.