Kiarash Tazmini

fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Kiarash Tazmini har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. hypermagnesemi: oppdatert 28. desember 2020
  2. elektrolyttforstyrrelser: oppdatert 5. november 2020
  3. hypofosfatemi: oppdatert 11. oktober 2020
  4. hypernatremi: oppdatert 11. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Elektrolytter 24

Biografi

Lege i spesialisering i indremedisin og endokrinologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han har skrevet "Elektrolyttveileder" som er en elektronisk bok (mobilapplikasjon) som omhandler diagnostikk og behandling av elektrolyttforstyrrelser. Han driver også en elektrolyttpoliklinikk på OUS hvor han ser pasienter med elektrolyttforstyrrelser.