Bård Misund

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Bård Misund har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havbruk 16

Biografi

Bård Misund (f. 1972) er en norsk havbruksbiolog og havøkonom. Han jobber som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper (olje, gass, sjømat, osv.). Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse av oljeselskaper og sjømatselskaper, råvarepriser, risikostyring i råvaremarkeder, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i tillegg til skatt (ressursrente- og grunnrentebeskatning) av råvareselskaper er noen av temaene Misund forsker på.

Misund har hovedfag (Cand. scient) i Havbruk fra Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, Høyere avdeling (Cand. merc.) i bedriftsøkonomi fra Norges Handelshøyskole og Ph.D. i industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandlingen handlet om verdsettelse av internasjonale olje- og gasselskaper.

I tillegg til sin akademiske bakgrunn har Misund også jobbet i fiskeri- og havbruksselskaper. I perioden 2008-2015 jobbet han som senioranalytiker og rådgiver for Equinor ASA.