Bård Misund

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Bård Misund har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. produksjonsfisk: oppdatert 16. mai 2024
  2. produksjonsfisk: oppdatert 16. mai 2024
  3. Produksjonsfisk: oppdatert 10. mai 2024
  4. Produksjonsfisk: oppdatert 10. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havbruk 18

Biografi

Bård Misund (f. 1972) er en norsk havbruksbiolog og havøkonom. Han jobber som professor i havøkonomi ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Her forsker han på problemstillinger knyttet til havbaserte råvaremarkeder og selskaper (olje, gass, sjømat, osv.). Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse av oljeselskaper og sjømatselskaper, råvarepriser, risikostyring i råvaremarkeder, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i tillegg til skatt (ressursrente- og grunnrentebeskatning) av råvareselskaper er noen av temaene Misund forsker på. Misund har også en II-er stilling ved Veterinærinstituttet, avdeling for akvatisk biosikkerhet.

Misund har hovedfag (Cand. scient) i Havbruk fra Norges Fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, Høyere avdeling (Cand. merc.) i bedriftsøkonomi fra Norges Handelshøyskole og Ph.D. i industriell økonomi fra Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandlingen handlet om verdsettelse av internasjonale olje- og gasselskaper.

I tillegg til sin akademiske bakgrunn har Misund også jobbet i fiskeindustri (1998-2001) og havbruksselskaper (sommerjobber). I perioden 2007-2015 jobbet han som senioranalytiker og rådgiver for Equinor ASA. 

Mer informasjon om Misunds undervisning, forskning, prosjekter og forskningsfinansiering finnes på hans ansattsider på Universitetet i Stavanger (UiS).