Lykke Guanio-Uluru

Professor, fagmedarbeider, Høgskulen på Vestlandet

Lykke Guanio-Uluru har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Lykke Guanio-Uluru er professor i litteratur ved Høgskolen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i engelsk litteratur fra Universitet i Oslo med fantasy og etikk som spesialfelt og har utgitt boken Ethics and Form in Fantasy Literature: Tolkien, Rowling and Meyer (2015) på forlaget Palgrave Macmillan. Hun er også medredaktør av Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures: Nordic Dialogues (2018, Palgrave Macmillan), og Plants in Children's and YA Literature (2021, Routledge).

Guanio-Uluru forsker særlig på litteratur, etikk, økokritikk, det posthumane, digital estetikk og dataspill, og har vært redaktør i Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT) der hun fremdeles sitter i redaksjonsrådet.

I 2020 fikk hun Kari Skjønsbergs Pris for sitt bidrag til forskning på barne- og ungdomslitteratur.