Guri Spilhaug

tidligere fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Guri Spilhaug har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. alkoholisme: kommentert 28. desember 2019
  2. Minnesota-modellen: oppdatert 28. desember 2019
All aktivitet

Biografi

Guri Spilhaug (1954) er fagansvarlig for fagfeltet rusmisbruk- og avhengighet fra oktober 2018.

Hun er fra 1.1.2019 leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK TSB) ved Oslo Universitetssykehus. Hun er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og leder for den fagmedisinske foreningen Norsk Forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM) i Legeforeningen.

Hun har arbeidet med fagfeltet rusmedisin siden 1990, klinisk og administrativt, blant annet i: Aker sykehus/Oslo Universitetssykehus; Kirkens Bymisjon; Helsedirektoratet; Legeforeningen og Helse Sør-Øst RHF.