Per Erik Knive

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Er 69 år og er pensjonist etter å ha arbeidet som billedredigerer/vaktsjef i billedbyrået SCANPIX Norge i Oslo. Er en interessert hobbyhistoriker, spesielt når det gjelder gruvedriften som har vært i Øvre Eiker, men også slektshistorie. Er medlem av Eiker historielag. Har som hobby å spille torader (durspill) og å samle og skrive noter til torader og trekkspill. Er også kunstinteressert og medlemmer av Kunstforeningen i Øvre Eiker og Drammen og i Nøstetangens Venner.