Svein Ivar Langhelle

Førsteamanuensis i historie, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Svein Ivar Langhelle har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. grundtvigianismen: oppdatert 22. desember 2023
  2. grundtvigianismen: godkjente et endringsforslag 22. desember 2023
  3. Jan Hanvold: oppdatert 23. mai 2023
  4. Jan Hanvold: oppdatert 23. mai 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Retninger og kirkesamfunn 24

Biografi

førsteamanuensis i historie, knyttet til Universitetet i Stavanger. Forskningsarbeidene hans omfatter den mentalitetsmessige moderniseringsprosessen i Vest-Norge, religiøs kultur, protestantisk vekkelse 1750-1850, jordbrukshistorie, egalitet og identitet, samt lokal- og regionhistorie. Født 1948 i Sandnes.