Svein Ivar Langhelle

førsteamanuensis i historie, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Svein Ivar Langhelle har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. den episkopale kirke: oppdatert 14. august 2021
  2. Samfundet: oppdatert 13. august 2021
  3. sterktroende: oppdatert 13. august 2021
  4. William Booth: oppdatert 13. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kristne trossamfunn 329
  2. Retninger og kirkesamfunn 23

Biografi

førsteamanuensis i historie, knyttet til Universitetet i Stavanger. Forskningsarbeidene hans omfatter den mentalitetsmessige moderniseringsprosessen i Vest-Norge, religiøs kultur, protestantisk vekkelse 1750-1850, jordbrukshistorie, egalitet og identitet, samt lokal- og regionhistorie. Født 1948 i Sandnes.