Svein Ivar Langhelle

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Svein Ivar Langhelle har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. pinse: Send til godkjenning 31. januar 2019
  2. de evangelisk-lutherske kirker: oppdatert 22. januar 2019
  3. de evangelisk-lutherske kirker: oppdatert 22. januar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kristne trossamfunn 362
  2. Retninger og kirkesamfunn 23

Biografi

førsteamanuensis i historie, knyttet til Universitetet i Stavanger. Forskinngsarbeidene hans omfatter den mentalitetsmessige moderniseringsprosessen i Vest-Norge, religiøs kultur, protestantisk vekkelse 1750-1850, jordbrukshistorie, egalitet og identitet, samt lokal- og regionhistorie. Født 1948 i Sandnes.