Svein Ivar Langhelle

førsteamanuensis i historie, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Svein Ivar Langhelle har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. Amish Church: oppdatert 8. juli 2021
  2. kalvinisme: oppdatert 8. juli 2021
  3. Guds menighet Vegårshei: oppdatert 8. juli 2021
  4. Henry Ward Beecher: godkjente et endringsforslag 1. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Kristne trossamfunn 329
  2. Retninger og kirkesamfunn 23

Biografi

førsteamanuensis i historie, knyttet til Universitetet i Stavanger. Forskningsarbeidene hans omfatter den mentalitetsmessige moderniseringsprosessen i Vest-Norge, religiøs kultur, protestantisk vekkelse 1750-1850, jordbrukshistorie, egalitet og identitet, samt lokal- og regionhistorie. Født 1948 i Sandnes.