Jeanette Koht

Cand. med., ph.d, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Jeanette Koht har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. Wallenbergs syndrom: oppdatert 1. januar 2021
  2. hypokinesi: oppdatert 31. desember 2020
  3. hypokinesi: oppdatert 31. desember 2020
  4. myokloni: oppdatert 31. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Symptomer fra nervesystemet 208

Biografi

Spesialist i nevrologi. Overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Ph.d på hjernesykdommer.

Jobbet som lektor ved Universitet i Oslo og undervist medisinstudenter i flere år.