Jeanette Koht

Cand. med., ph.d, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Jeanette Koht har skrevet 36 artikler og har vært fagkonsulent for 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. hemiparese: oppdatert 7. april 2024
  2. aura - nevrologi: oppdatert 25. mars 2024
  3. svimmelhet: oppdatert 2. januar 2024
  4. primær progressiv afasi: oppdatert 2. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Symptomer fra nervesystemet 215

Biografi

Spesialist i nevrologi. Overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Ph.d på hjernesykdommer.

Ansatt som universitetslektor i nevrologi ved Universitet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.