Jeanette Koht

Cand. med., ph.d, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Jeanette Koht har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. paraparese: publisert 27. juli 2021
  2. heredoataksier: Send til godkjenning 27. juli 2021
  3. parese: oppdatert 27. juli 2021
  4. apraksi: oppdatert 27. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Symptomer fra nervesystemet 209

Biografi

Spesialist i nevrologi. Overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Ph.d på hjernesykdommer.

Jobbet som lektor ved Universitet i Oslo og undervist medisinstudenter i flere år.