Jeanette Koht

Cand. med., ph.d, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Jeanette Koht har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

  1. Facies myopathica: redigerte og publiserte et endringsforslag 12. februar 2023
  2. monofilamenttest: oppdatert 11. februar 2023
  3. monofilamenttest: oppdatert 11. februar 2023
  4. monofilamenttest: redigerte og publiserte artikkelforslaget 11. februar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Symptomer fra nervesystemet 208

Biografi

Spesialist i nevrologi. Overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Ph.d på hjernesykdommer.

Jobbet som lektor ved Universitet i Oslo og undervist medisinstudenter i flere år.