Beate Strøm Johansen

fagansvarlig, Universitetet i Agder

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Insektetere 15

Biografi

Beate er Cand.scient i adferdsøkologi/etologi ved NTNU 1993 med hovedoppgave på grevling (Meles meles) i urbane strøk i Trondheim. Fotfulgte radiomerkete grevlinger om natten. Var med å opprette en skandinavisk grevlingforskergruppe. Fortsatte med et forskningsprosjekt (NTNU) med radiotelemetri på urbane piggsvin (Erinaceus europaeus) i Trondheim, og var veileder for en masterstudent på piggsvinprosjektet. Ga ut boka "Barnas bok om piggsvin" Damm&Søn år 2000, en faktabok for barn basert på Beates norske piggsvinforskning. Initiativtaker til den internasjonale piggsvinforskergruppa EHRG med årlige seminarer med piggsvinforskere fra hele verden. Beate flyttet til Agder i 1995 og tok da videre utdanning i pedagogikk (PPU) og Kunst & Håndverk ved Høgskolen i Agder, samt taxidermistutdanning (landslinja lå da ved Søgne vgs). Var initiativtaker til å starte Aust-Agder lokalavdeling av Norsk Zoologisk Forening (NZF). Har vært ansatt ved Agder naturmuseum og botanisk hage på Gimle gård i Kristiansand siden 2002 som museumspedagog. Museet ble universitetmuseum i 2017 og har skiftet navn til Naturmuseum og botanisk hage, UiA og Beate har skiftet arbeid over til forsker.  Har i fra 2018 et forskningsprosjekt på slettsnok (Coronella austriaca) med ansvar for bachelorstudenter.  Beate er aktiv med diverse kartleggingsarbeid for NZF og SABIMA, de siste årene med hovedfokus på herptiler.