Eli Knispel Rueness

Dr. Scient, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Eli Knispel Rueness har skrevet 53 artikler

Nylig aktivitet

  1. Troféjakt: publisert 29. desember 2020
  2. kvagga: Send til godkjenning 21. desember 2020
  3. sebra: Send til godkjenning 21. desember 2020
  4. sebra: Send til godkjenning 21. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Bjørnefamilien 16
  2. Gomlere 12
  3. Hundefamilien 31
  4. Kattefamilien 40

Biografi

Eli Knispel Rueness er biolog med en utdannelse som inkluderer både genetikk, molekylærbiologi, økologi og evolusjonsbiologi. Hun har i sin forskning brukt genetiske verktøy til å studere økologi og evolusjon hos et bredt spekter av organismer som alger, skjoldkreps, fisk og pattedyr. Hun skrev hovedfag om makrell og doktorgrad om gauper ved Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) siden 2007 og har i de senere årene vært spesielt interessert i hundedyr og primater.