Eli Knispel Rueness

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Eli Knispel Rueness har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. gaupe: Send til godkjenning 15. mars 2019
  2. habitatødeleggelse: godkjente et endringsforslag 9. mars 2019
  3. hundefamilien: oppdatert 5. desember 2018
  4. hundefamilien: oppdatert 4. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hundefamilien 32

Biografi

Eli Knispel Rueness er biolog med en utdannelse som inkluderer både genetikk, molekylærbiologi, økologi og evolusjonsbiologi. Hun har i sin forskning brukt genetiske verktøy til å studere økologi og evolusjon hos et bredt spekter av organismer som alger, skjoldkreps, fisk og pattedyr. Hun skrev hovedfag om makrell og doktorgrad om gauper ved Universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) siden 2007 og har i de senere årene vært spesielt interessert i hundedyr og primater.