Stephen von Tetzchner

Professor emeritus i utviklingspsykologi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Stephen von Tetzchner har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. internalisering: oppdatert 27. desember 2023
  2. IQ-test: oppdatert 27. desember 2023
  3. intelligens: oppdatert 27. desember 2023
  4. IQ: oppdatert 27. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Utviklingspsykologi 52

Biografi

Født 30. desember 1946, vokst opp i København og Oslo. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Professor emeritus i utviklingspsykologi og pedagogisk-psykologisk arbeid ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet forskningsmessig og klinisk med barn med funksjonshemninger, blant andre barn med intellektuell utviklingsforstyrrelse, motoriske hemninger, hørselshemning, synshemning og autismespekterforstyrrelse, spesielt med kommunikasjons- og utviklingsbaserte tiltak med alternativ og supplerende kommunikasjon for å støtte utviklingen hos barn som ikke tilegner seg talespråk på vanlig måte. Han har publisert et stort antall vitenskapelige artikler, og lærebøker i utviklingspsykologi, språkutvikling, alternativ og supplerende kommunikasjon, habilitering, utfordrende atferd, autismespekterforstyrrelse og pedagogisk-psykologisk arbeid. Flere av bøkene er oversatt til andre språk. Han har et utstrakt internasjonalt flerfaglig forskningssamarbeid og har vært gjesteforsker på University of California, Berkeley, Massey University, Palmerston North, New Zealand, Pretoria University, South Africa, University of Louisiana, USA og East China Normal University, Shanghai. Han har arbeidet mye i Øst-Europa og fra 2009 i Kina. I 2023 fikk han "Rehabilitation International Centennial Award for Significant Contributions" for sitt internasjonale arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelse.