Haakon Fossen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Haakon Fossen har skrevet 56 artikler

Nylig aktivitet

 1. geotermisk energi: publiserte bilde 5. desember 2022
 2. geotermisk energi: redigerte og publiserte et endringsforslag 5. desember 2022
 3. Oslofeltet: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. oktober 2022
 4. Skottlands geologi: oppdaterte bilde 20. oktober 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Bergarter 18
 2. Geologi 196
 3. Krystallografi 50
 4. Meteoritter 44
 5. Mineraler 20
 6. Norges geologi 39
 7. Plater 21
 8. Tektonikk og strukturgeologi 83
 9. Vulkanologi 44

Biografi

Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han er tilknyttet Universitetsmuséet og Institutt for geovitenskap, og har også erfaring fra oljeselskap og fra opphold ved universiteter i USA og Brasil. Hans spesialfagfelt er strukturgeologi og tektonikk, og han forsker på hvordan fjellkjeder dannes og brytes ned, hva som skjer når jordskorpen skyves sammen og strekkes, utviklingen av riftbassenger og hvilken betydning tidligere strukturer i jordskorpen har når nye bassenger og fjellkjeder dannes, og betydningen av forkastninger og tektonikk i petroleumssammenheng. Fossen har publisert over 150 fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidsskrift, publisert flere lærebøker innen strukturgeologi på flere språk, er medforfatter av en rekke populærgeologiske bøker, som "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" (Nor4) og "Landet blir til. Norges geologi" (Norsk Geologisk Forening) og er forfatter av den norske geologiboken "Geologi – Stein, mineraler, fossiler og olje" (Fagbokforlaget).