Haakon Fossen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Haakon Fossen har skrevet 47 artikler

Nylig aktivitet

 1. fjellkjede: godkjente et endringsforslag 16. mars 2020
 2. Jordens geologi: oppdatert 28. februar 2020
 3. Jordens geologi: kommentert 26. februar 2020
 4. kontinentaldrift: oppdatert 25. februar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 16 kategorier:

 1. Bergarter 60
 2. Edelstener og smykkestener 21
 3. Geologi 186
 4. Karbonater, fosfater og halider 9
 5. Krystallografi 38
 6. Magmatiske bergarter 57
 7. Metamorfe bergarter 22
 8. Meteoritter 41
 9. Mineraler 794
 10. Oksidmineraler 17
 11. Plater 18
 12. Sedimentære bergarter 29
 13. Silikatmineraler 86
 14. Sulfidmineraler 6
 15. Tektonikk og strukturgeologi 89
 16. Vulkanologi 40

Biografi

Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han er tilknyttet Universitetsmuséet og Institutt for geovitenskap, og har også erfaring fra oljeselskap og fra opphold ved universiteter i USA og Brasil. Hans spesialfagfelt er strukturgeologi og tektonikk, og han forsker på hvordan fjellkjeder dannes og brytes ned, hva som skjer når jordskorpen skyves sammen og strekkes, utviklingen av riftbassenger og hvilken betydning tidligere strukturer i jordskorpen har når nye bassenger og fjellkjeder dannes, og betydningen av forkastninger og tektonikk i petroleumssammenheng. Fossen har publisert over 130 fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidsskrift, publisert flere lærebøker innen strukturgeologi på flere språk, er medforfatter av en rekke populærgeologiske bøker, som "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" (Nor4) og "Landet blir til. Norges geologi" (Norsk Geologisk Forening) og er forfatter av den norske geologiboken "Geologi – Stein, mineraler, fossiler og olje" (Fagbokforlaget).