Haakon Fossen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Haakon Fossen har skrevet 52 artikler

Nylig aktivitet

 1. jordskorpen: kommentert 24. august 2021
 2. jordskorpen: oppdatert 24. august 2021
 3. El Capitan: Send til godkjenning 24. august 2021
 4. flint: oppdatert 24. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 16 kategorier:

 1. Bergarter 17
 2. Edelstener og smykkestener 61
 3. Geologi 194
 4. Karbonater, fosfater og halider 117
 5. Krystallografi 50
 6. Magmatiske bergarter 126
 7. Metamorfe bergarter 45
 8. Meteoritter 43
 9. Mineraler 20
 10. Oksidmineraler 120
 11. Plater 19
 12. Sedimentære bergarter 51
 13. Silikatmineraler 293
 14. Sulfid- og sulfatmineraler 125
 15. Tektonikk og strukturgeologi 90
 16. Vulkanologi 43

Biografi

Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han er tilknyttet Universitetsmuséet og Institutt for geovitenskap, og har også erfaring fra oljeselskap og fra opphold ved universiteter i USA og Brasil. Hans spesialfagfelt er strukturgeologi og tektonikk, og han forsker på hvordan fjellkjeder dannes og brytes ned, hva som skjer når jordskorpen skyves sammen og strekkes, utviklingen av riftbassenger og hvilken betydning tidligere strukturer i jordskorpen har når nye bassenger og fjellkjeder dannes, og betydningen av forkastninger og tektonikk i petroleumssammenheng. Fossen har publisert over 130 fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidsskrift, publisert flere lærebøker innen strukturgeologi på flere språk, er medforfatter av en rekke populærgeologiske bøker, som "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" (Nor4) og "Landet blir til. Norges geologi" (Norsk Geologisk Forening) og er forfatter av den norske geologiboken "Geologi – Stein, mineraler, fossiler og olje" (Fagbokforlaget).