Haakon Fossen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Haakon Fossen har skrevet 47 artikler

Nylig aktivitet

 1. Kamerunlinjen: Send til godkjenning 20. mai 2020
 2. Jordens tetthet, trykk og temperatur: oppdatert 14. mai 2020
 3. geomedisin: redigerte og publiserte artikkelforslaget 8. mai 2020
 4. geokjemiske kart: redigerte og publiserte et endringsforslag 8. mai 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 16 kategorier:

 1. Bergarter 53
 2. Edelstener og smykkestener 24
 3. Geologi 183
 4. Karbonater, fosfater og halider 12
 5. Krystallografi 38
 6. Magmatiske bergarter 65
 7. Metamorfe bergarter 25
 8. Meteoritter 41
 9. Mineraler 761
 10. Oksidmineraler 20
 11. Plater 21
 12. Sedimentære bergarter 34
 13. Silikatmineraler 101
 14. Sulfidmineraler 9
 15. Tektonikk og strukturgeologi 90
 16. Vulkanologi 41

Biografi

Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han er tilknyttet Universitetsmuséet og Institutt for geovitenskap, og har også erfaring fra oljeselskap og fra opphold ved universiteter i USA og Brasil. Hans spesialfagfelt er strukturgeologi og tektonikk, og han forsker på hvordan fjellkjeder dannes og brytes ned, hva som skjer når jordskorpen skyves sammen og strekkes, utviklingen av riftbassenger og hvilken betydning tidligere strukturer i jordskorpen har når nye bassenger og fjellkjeder dannes, og betydningen av forkastninger og tektonikk i petroleumssammenheng. Fossen har publisert over 130 fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidsskrift, publisert flere lærebøker innen strukturgeologi på flere språk, er medforfatter av en rekke populærgeologiske bøker, som "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" (Nor4) og "Landet blir til. Norges geologi" (Norsk Geologisk Forening) og er forfatter av den norske geologiboken "Geologi – Stein, mineraler, fossiler og olje" (Fagbokforlaget).