Haakon Fossen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Haakon Fossen har skrevet 44 artikler

Nylig aktivitet

 1. Det østafrikanske riftsystemet: publisert 14. desember 2018
 2. den afrikanske platen: oppdatert 13. desember 2018
 3. den afrikanske platen: publisert 13. desember 2018
 4. det afrikanske skjold: oppdatert 13. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Bergarter 87
 2. Geologi 288
 3. Krystallografi 39
 4. Meteoritter 38
 5. Mineraler 1049
 6. Plater 15
 7. Tektonikk og strukturgeologi 83
 8. Vulkanologi 39

Biografi

Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han er tilknyttet Universitetsmuséet og Institutt for geovitenskap, og har også erfaring fra oljeselskap og fra opphold ved universiteter i USA og Brasil. Hans spesialfagfelt er strukturgeologi og tektonikk, og han forsker på hvordan fjellkjeder dannes og brytes ned, hva som skjer når jordskorpen skyves sammen og strekkes, utviklingen av riftbassenger og hvilken betydning tidligere strukturer i jordskorpen har når nye bassenger og fjellkjeder dannes, og betydningen av forkastninger og tektonikk i petroleumssammenheng. Fossen har publisert over 130 fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidsskrift, publisert flere lærebøker innen strukturgeologi på flere språk, er medforfatter av en rekke populærgeologiske bøker, som "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" (Nor4) og "Landet blir til. Norges geologi" (Norsk Geologisk Forening) og er forfatter av den norske geologiboken "Geologi – Stein, mineraler, fossiler og olje" (Fagbokforlaget).