Haakon Fossen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Haakon Fossen har skrevet 23 artikler

Nylig aktivitet

 1. epeirogenese: oppdatert 7. desember 2017
 2. seismisk bølge: oppdatert 7. desember 2017
 3. Den nordamerikanske platen: oppdatert 7. desember 2017
 4. Den søramerikanske platen: oppdatert 26. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Bergarter 84
 2. Geologi 291
 3. Krystallografi 38
 4. Meteoritter 38
 5. Mineraler 1050
 6. Plater 15
 7. Tektonikk og strukturgeologi 81
 8. Vulkanologi 39

Biografi

Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han er tilknyttet Universitetsmuséet og Institutt for geovitenskap, og har også erfaring fra oljeselskap og fra opphold ved universiteter i USA og Brasil. Hans spesialfagfelt er strukturgeologi og tektonikk, og han forsker på hvordan fjellkjeder dannes og brytes ned, hva som skjer når jordskorpen skyves sammen og strekkes, utviklingen av riftbassenger og hvilken betydning tidligere strukturer i jordskorpen har når nye bassenger og fjellkjeder dannes, og betydningen av forkastninger og tektonikk i petroleumssammenheng. Fossen har publisert over 120 fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidsskrift, publisert flere lærebøker innen strukturgeologi på flere språk, er medforfatter av en rekke populærgeologiske bøker, som "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" (Nor4) og "Landet blir til. Norges geologi" (Norsk Geologisk Forening) og er forfatter av den norske geologiboken "Geologi – Stein, mineraler, fossiler og olje" (Fagbokforlaget).