Trond Ove Tøllefsen

fagansvarlig

Trond Ove Tøllefsen har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

 1. Vest-Europa - historie: oppdatert 28. mars 2019
 2. Trianon-traktaten: oppdatert 23. februar 2019
 3. Lille entente: oppdatert 23. februar 2019
 4. Trianon-traktaten: oppdatert 23. februar 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Europas øvrige historie 163
 2. Liechtensteins historie 3
 3. Liechtensteins samtidshistorie 5
 4. Østerrikes historie 57
 5. Østerrikes samtidshistorie 13
 6. Sveits’ historie 14
 7. Sveits’ samtidshistorie 8

Biografi

Trond Ove Tøllefsen (f. 1978) har en doktorgrad i historie fra European University Institute i Firenze (2016). Han underviser og veileder i europeisk historie ved universitetet i Uppsala, og i konfliktstudier ved Universitat de Catalunya / United Nations Institute for Training and Research. Han har tidligere jobbet som historiker for NRK1 og som journalist.