Morten Helberg

Høgskolelektor, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Morten Helberg har skrevet 69 artikler

Nylig aktivitet

 1. hettemåke: oppdatert 22. april 2021
 2. kuhegre: oppdatert 22. februar 2021
 3. geirfugl: oppdatert 21. februar 2021
 4. geirfugl: oppdatert 21. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 12 kategorier:

 1. Alkefugler 12
 2. Hegrer 15
 3. Ibisfamilien 4
 4. Jofamilien 7
 5. Måkefugler 1
 6. Måker 33
 7. Pelikaner 4
 8. Pelikan- og hegrefugler 4
 9. Saksenebber 4
 10. Skarver 7
 11. Sulefugler 3
 12. Suler 8

Biografi

Morten Helberg (f. 1974) er høgskolelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold, og har vært fagansvarlig for fuglegruppene måker, joer og alkefugler på snl.no siden 2018. 

Hovedoppgaven hans i økologi ved Universitetet i Tromsø omhandlet miljøgifteffekter på måkearten svartbak. Studiet omhandlet fugler som hekket på Loppa øy i Finnmark, og ble forsvart i 2003. Siden har han også vært redaktør for Norsk Ornitologisk Forenings bok VinterAtlas, en beskrivelse av fuglenes forekomst vinterstid i Norge.