Morten Helberg

Høgskolelektor, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Morten Helberg har skrevet 118 artikler

Nylig aktivitet

 1. hettemåke: oppdatert 21. januar 2023
 2. svarthodet gulerle: oppdatert 31. desember 2022
 3. svarthodet gulerle: oppdatert 31. desember 2022
 4. ringmerking: oppdatert 31. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 59 kategorier:

 1. Aethia 4
 2. Alca 1
 3. Alkefamilien 2
 4. Alle 1
 5. Anthus 43
 6. Ardea 12
 7. Ardeola 6
 8. Balaeniceps 1
 9. Begreper i ornitologi 38
 10. Botaurus 4
 11. Bubulcus 2
 12. Butorides 2
 13. Cepphus 3
 14. Chroicocephalus 11
 15. Cochlearius 1
 16. Egretta 12
 17. Fratercula 4
 18. Grus 7
 19. Hegrefamilien 1
 20. Hydrocoloeus 1
 21. Ibisfamilien 1
 22. Ichthyaetus 7
 23. Ixobrychus 10
 24. Jofamilien 2
 25. Lanius 29
 26. Larus 23
 27. Leucophaeus 5
 28. Microcarbo 4
 29. Morus 3
 30. Motacilla 18
 31. Måkefamilien 4
 32. Nycticorax 2
 33. Onychoprion 3
 34. Otis 1
 35. Pagophila 1
 36. Papasula 2
 37. Pastor 1
 38. Pelecanus 8
 39. Pelikanfamilien 1
 40. Pelikan- og hegrefugler 3
 41. Phalacrocorax 36
 42. Pinguinus 1
 43. Platalea 6
 44. Plegadis 3
 45. Rhodostethia 1
 46. Rissa 2
 47. Rynchops 3
 48. Skarvefamilien 1
 49. Stercorarius 7
 50. Sturnus 2
 51. Sula 6
 52. Sulefamilien 1
 53. Sulefugler 3
 54. Threskiornis 5
 55. Tranefamilien 2
 56. Tranefugler 3
 57. Uria 2
 58. Vade-, måke- og alkefugler 7
 59. Xema 1

Biografi

Morten Helberg (f. 1974) er høgskolelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold, og har vært fagansvarlig for fuglegruppene måker, joer og alkefugler på snl.no siden 2018. Han er også rådgiver i BirdLife Norge. 

Hovedoppgaven hans i økologi ved Universitetet i Tromsø omhandlet miljøgifteffekter på måkearten svartbak. Studiet omhandlet fugler som hekket på Loppa øy i Finnmark, og ble forsvart i 2003. Siden har han også vært redaktør for Norsk Ornitologisk Forenings bok VinterAtlas, en beskrivelse av fuglenes forekomst vinterstid i Norge.