Morten Helberg

Høgskolelektor, fagansvarlig, Høgskolen i Østfold

Morten Helberg har skrevet 154 artikler og har vært fagkonsulent for 19 artikler

Nylig aktivitet

 1. skjærpiplerke: oppdaterte bilde 8. april 2024
 2. skjærpiplerke: oppdaterte bilde 8. april 2024
 3. skjærpiplerke: publiserte bildeforslaget 8. april 2024
 4. skjærpiplerke: oppdatert 8. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 62 kategorier:

 1. Aethia 4
 2. Alca 1
 3. Alkefamilien 2
 4. Alle 1
 5. Anthus 43
 6. Ardea 12
 7. Ardeola 6
 8. Balaeniceps 1
 9. Begreper i ornitologi 39
 10. Botaurus 4
 11. Bubulcus 2
 12. Butorides 2
 13. Cepphus 3
 14. Chroicocephalus 11
 15. Cochlearius 1
 16. Corvinella 2
 17. Egretta 12
 18. Eurocephalus 2
 19. Fratercula 4
 20. Grus 7
 21. Hegrefamilien 1
 22. Hydrocoloeus 1
 23. Ibisfamilien 1
 24. Ichthyaetus 7
 25. Ixobrychus 10
 26. Jofamilien 2
 27. Lanius 29
 28. Larus 23
 29. Leucophaeus 5
 30. Microcarbo 4
 31. Morus 3
 32. Motacilla 18
 33. Måkefamilien 4
 34. Nycticorax 2
 35. Onychoprion 3
 36. Otis 1
 37. Pagophila 1
 38. Papasula 2
 39. Pastor 1
 40. Pelecanus 8
 41. Pelikanfamilien 1
 42. Pelikan- og hegrefugler 3
 43. Phalacrocorax 36
 44. Pinguinus 1
 45. Platalea 6
 46. Plegadis 3
 47. Rhodostethia 1
 48. Rissa 2
 49. Rynchops 3
 50. Skarvefamilien 1
 51. Stercorarius 7
 52. Sturnus 2
 53. Sula 6
 54. Sulefamilien 1
 55. Sulefugler 3
 56. Threskiornis 5
 57. Tranefamilien 2
 58. Tranefugler 3
 59. Uria 2
 60. Vade-, måke- og alkefugler 7
 61. Varslerfamilien 1
 62. Xema 1

Biografi

Morten Helberg (f. 1974) er høgskolelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold, og har vært fagansvarlig for fuglegruppene måker, joer og alkefugler på snl.no siden 2018. Han er også rådgiver i BirdLife Norge. 

Hovedoppgaven hans i økologi ved Universitetet i Tromsø omhandlet miljøgifteffekter på måkearten svartbak. Studiet omhandlet fugler som hekket på Loppa øy i Finnmark, og ble forsvart i 2003. Siden har han også vært redaktør for Norsk Ornitologisk Forenings bok VinterAtlas, en beskrivelse av fuglenes forekomst vinterstid i Norge.