Lars Egil Helseth

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Lars Egil Helseth har skrevet 177 artikler

Nylig aktivitet

  1. van der Waals-binding: oppdaterte bilde 11. januar 2023
  2. van der Waals-binding: publiserte bilde 11. januar 2023
  3. sedimentasjonslikevekt: oppdatert 10. januar 2023
  4. heteflate: oppdatert 10. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fluidmekanikk 77
  2. Polymerkjemi 701
  3. Varme- og stofflære 326

Biografi

Lars Egil Helseth er professor ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen, der han har vært ansatt siden 2008. Han arbeider med elektromagnetisme, sensorer og fornybar energi. Kolloider og polymerer er en viktig del av forskningen.