Lars Egil Helseth

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Lars Egil Helseth har skrevet 54 artikler

Nylig aktivitet

  1. friradikal-polymerisasjon: oppdatert 11. april 2019
  2. metakrylsyre: oppdatert 11. april 2019
  3. ikke-newtonsk væske: oppdatert 11. april 2019
  4. fluorplast: oppdatert 11. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Polymerkjemi 709

Biografi

Lars Egil Helseth er professor ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen, der han har vært ansatt siden 2008. Han arbeider med elektromagnetisme, sensorer og fornybar energi. Kolloider og polymerer er en viktig del av forskningen.