Lars Egil Helseth

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Lars Egil Helseth har skrevet 261 artikler

Nylig aktivitet

  1. manometer: publiserte bildeforslaget 15. juni 2024
  2. guttaperka: godkjente et endringsforslag 19. mai 2024
  3. glassfase: publiserte bilde 15. mai 2024
  4. glassfase: oppdaterte bilde 15. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Aggregattilstander 16
  2. Fluidmekanikk 75
  3. Kolloidkjemi 13
  4. Overflatefysikk 9
  5. Polymerkjemi 677
  6. Varme- og stofflære 270

Biografi

Lars Egil Helseth er professor ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen, der han har vært ansatt siden 2008. Han arbeider med elektromagnetisme, sensorer og fornybar energi. Kolloider og polymerer er en viktig del av forskningen.