Karianne Lilleøren

Førstelektor i naturgeografi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Karianne Lilleøren har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

  1. kontinent: oppdatert 4. august 2021
  2. kontinent: redigerte og publiserte et endringsforslag 4. august 2021
  3. verdensdel: oppdatert 4. august 2021
  4. permafrost: oppdatert 4. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Naturgeografi 123

Biografi

Jeg har jobbet som førstelektor på Institutt for geofag, ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, siden 2012. Jeg fullførte doktorgraden i geomorfologi knyttet til permafrostområder i 2012, også denne fra samme institusjon. Både innenfor forskning og undervisning er det temaer innen glasiologi, permafrost, geomorfologi og andre klimastyrte prosesser som ligger meg nærmest for hjertet.

Jeg har vært fagansvarlig for Naturgeografi i Store norske leksikon siden 2018.