Karianne Lilleøren

Førstelektor i naturgeografi, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Karianne Lilleøren har skrevet 21 artikler og har vært fagkonsulent for 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. verdens største innsjøer: publiserte bildeforslaget 11. oktober 2023
  2. elvevifte: redigerte og publiserte artikkelforslaget 11. oktober 2023
  3. fjordsjø: publiserte artikkelforslaget 11. oktober 2023
  4. delta: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Naturgeografi 131

Biografi

Jeg har jobbet som førstelektor på Institutt for geofag, ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, siden 2012. Jeg fullførte doktorgraden i geomorfologi knyttet til permafrostområder i 2012, også denne fra samme institusjon. Både innenfor forskning og undervisning er det temaer innen glasiologi, permafrost, geomorfologi og andre klimastyrte prosesser som ligger meg nærmest for hjertet.

Jeg har vært fagansvarlig for Naturgeografi i Store norske leksikon siden 2018.