Bjørn Backe

NTNU

Bjørn Backe har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Bjørn Backe (født 1947) er dr.med. og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, tidligere seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken St Olavs Hospital. Han var ansatt ved St Olavs Hospital fra 1978 til 2012 med et avbrudd i årene 1985-1991 hvor han var forsker og gruppeleder ved Norsk Institutt for Sykehusforskning (SINTEF-NIS). Han har vært førsteamanuensis og professor ved NTNU fra 1995-2013. I 1998 var han Visiting Professor, Dep. of Maternity and Child Health, University of North Carolina at Chapel Hill.

Backe har vært medlem av en rekke utvalg og komiteer, og hatt flere faglige verv blant annet som leder i Norsk Gynekologisk forening. Publikasjonslista omfatter knapt 90 artikler i tidsskrift med referee-ordning samt vel 70 andre publikasjoner som bokkapitler, debattinnlegg, rapporter, avisinnlegg og lignende, og en rekke foredrag.