Eirik Rossen

tidligere fagansvarlig

Eirik Rossen har skrevet 214 artikler og har vært fagkonsulent for 109 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jeg er født i 1948. Min far var ansatt i FN mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Det ga meg anledning til å plukke opp språk og «fremmede» kulturer i tre verdensdeler. Etter fullført sveitsisk artium (Genève) høsten 1966 flyttet jeg til Norge for å studere ved Universitetet i Oslo. Jeg ble cand. mag. etter fagplanen for kybernetikk i desember 1969, men endte likevel opp med et filologisk hovedfag i desember 1973. I løpet av disse fire årene tok jeg også pedagogisk seminar. Jeg har undervisningskompetanse i matematikk, fysikk, historie og fransk.    Etter 15 måneder i marinen ble jeg gymnaslærer, og endte etter hvert som utenriksredaktør i Klassekampen (1978 til 1981). I august 1981 fikk jeg jobb i Aschehougs avdeling for videregående skole, og redigerte lærebøker i fag som fysikk, kjemi, edb og matematikk. Jeg tok også initiativet til en serie pedagogisk programvare, som kjørte på datidens skolemaskiner, dvs Apple II, BBC Micro og Tiki.    Fra august 1985 har jeg arbeidet hovedsakelig som redaktør og journalist innen IT, først i månedsbladet Datatid fram til høsten 1996, så i Internett-tjenesten digi.no . Jeg har deltatt i arbeidet med Store norske leksikon siden 1986, med «data» og så «IT» som fagfelt. Jeg har også skrevet for Norsk biografisk leksikon.