Erik Opsahl

Professor i historie, fagansvarlig, NTNU

Erik Opsahl har skrevet 86 artikler og har vært fagkonsulent for 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. svensk-danske kriger: redigerte og publiserte et endringsforslag 17. juni 2024
  2. Ogmund Finnsson: godkjente et endringsforslag 10. juni 2024
  3. Karl 1. Knutsson Bonde: oppdatert 9. juni 2024
  4. Krabbekrigen: godkjente et endringsforslag 2. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Danmarks historie 131
  2. Dannmarks historie 1814-1945 83
  3. Finlands historie 65
  4. Islands historie 35
  5. Norges historie fra 1300 til 1660 278
  6. Sveriges historie 244

Biografi

(f. 1960) dr.art og professor i middelalderhistorie ved NTNU. Hovedinteressene er politisk historie i vid forstand, inkludert politisk kultur, nasjonale og andre identiteter og lojaliteter, forvaltnings- og krigshistorie, migrasjon og elitedannelser. Er også opptatt av bruken av historie i dag, ikke minst hvordan historien brukes til å forme et lands identitet og sjølbilde. Har publisert artikler og vært medforfatter av bøker, både på norsk, engelsk og tysk, innenfor emner som spenner fra tidlig middelalder til moderne tid, med hovedtyngde innenfor seinmiddelalderen og tidlig ny tid. Publikasjonene omfatter bl.a. læreboksverket "Norsk historie ca. 750-1814" i to bind, sammen med Ole Georg Moseng, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo, for universitet og høgskoler og første bind (av i alt tre) av "Norsk innvandringshistorie", sammen med Sølvi Sogner. Hele verket "Norsk innvandringshistorie" fikk Brageprisen som beste fagbok i 2003. Skrev dessuten over tjue artikler til den nye utgaven av "Norsk biografisk leksikon".