Erik Opsahl

fagansvarlig, NTNU

Erik Opsahl har skrevet 58 artikler

Nylig aktivitet

  1. Raoul Wallenberg: godkjente et endringsforslag 25. februar 2018
  2. Norge i senmiddelalderen: publisert 31. januar 2018
  3. Åbo (Turku) - historie: oppdatert 30. januar 2018
  4. Åbo (Turku) - historie: oppdatert 30. januar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Danmarks historie 116
  2. Dannmarks historie 1814-1945 67
  3. Finlands historie 63
  4. Islands historie 36
  5. Norges historie fra 1300 til 1660 281
  6. Sveriges historie 159

Biografi

(f. 1960) dr.art og professor i middelalderhistorie ved NTNU. Hovedinteressene er politisk historie i vid forstand, inkludert politisk kultur, nasjonale og andre identiteter og lojaliteter, forvaltnings- og krigshistorie, migrasjon og elitedannelser. Er også opptatt av bruken av historie i dag, ikke minst hvordan historien brukes til å forme et lands identitet og sjølbilde. Har publisert artikler og vært medforfatter av bøker, både på norsk, engelsk og tysk, innenfor emner som spenner fra tidlig middelalder til moderne tid, med hovedtyngde innenfor seinmiddelalderen og tidlig ny tid. Publikasjonene omfatter bl.a. læreboksverket "Norsk historie ca. 750-1814" i to bind, sammen med Ole Georg Moseng, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo, for universitet og høgskoler og første bind (av i alt tre) av "Norsk innvandringshistorie", sammen med Sølvi Sogner. Hele verket "Norsk innvandringshistorie" fikk Brageprisen som beste fagbok i 2003. Skrev dessuten over tjue artikler til den nye utgaven av "Norsk biografisk leksikon".