Erik Opsahl

professor i historie, fagansvarlig, NTNU

Erik Opsahl har skrevet 76 artikler

Nylig aktivitet

  1. Arvid Horn: oppdatert 14. september 2021
  2. Karl 1 Knutsson Bonde: oppdatert 29. juni 2021
  3. vinterkrigen: kommentert 17. juni 2021
  4. vinterkrigen: oppdatert 17. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Danmarks historie 126
  2. Dannmarks historie 1814-1945 80
  3. Finlands historie 62
  4. Islands historie 36
  5. Norges historie fra 1300 til 1660 274
  6. Sveriges historie 241

Biografi

(f. 1960) dr.art og professor i middelalderhistorie ved NTNU. Hovedinteressene er politisk historie i vid forstand, inkludert politisk kultur, nasjonale og andre identiteter og lojaliteter, forvaltnings- og krigshistorie, migrasjon og elitedannelser. Er også opptatt av bruken av historie i dag, ikke minst hvordan historien brukes til å forme et lands identitet og sjølbilde. Har publisert artikler og vært medforfatter av bøker, både på norsk, engelsk og tysk, innenfor emner som spenner fra tidlig middelalder til moderne tid, med hovedtyngde innenfor seinmiddelalderen og tidlig ny tid. Publikasjonene omfatter bl.a. læreboksverket "Norsk historie ca. 750-1814" i to bind, sammen med Ole Georg Moseng, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo, for universitet og høgskoler og første bind (av i alt tre) av "Norsk innvandringshistorie", sammen med Sølvi Sogner. Hele verket "Norsk innvandringshistorie" fikk Brageprisen som beste fagbok i 2003. Skrev dessuten over tjue artikler til den nye utgaven av "Norsk biografisk leksikon".