Elisabeth Lønnå

fagansvarlig

Elisabeth Lønnå har skrevet 48 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norges Kvinne- og Familieforbund: oppdatert 19. juni 2018
  2. Norges Kvinne- og Familieforbund: oppdatert 19. juni 2018
  3. Norges Havfrueforbund: oppdatert 13. juni 2018
  4. Norges Havfrueforbund: publisert 13. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Internasjonal kvinnebevegelse 50
  2. Kvinnebevegelse 1
  3. Kvinnebevegelsen i Norge 79

Biografi

Elisabeth Lønnå (f. 1947) er dr. philos. og lektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, forfatter og foredragsholder. Hun har vært fagansvarlig for kvinnebevegelsens historie i Norge på snl.no siden våren 2012. Før dette har hun skrevet en rekke artikler om kvinner i Norsk biografisk leksikon, nå lenket til snl.no. Hun tok hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1975 med oppgaven LO, DNA og striden om gifte kvinner i lønnet arbeid i mellomkrigstiden . Doktoravhandlingen het Helga Eng: Psykolog og pedagog i barnets århundre. Den ble publisert på Fagbokforlaget i 2002. Lønnå har også skrevet en lang rekke faglige artikler og blant annet bøkene Stolthet og kvinnekamp. Norsk Kvinnesaksforenings historie fra 1913 , Gyldendal 1996 og  Sjøens kvinner: Ute og hjemme , Scandinavian Academic Press (Spartacus) 2010.