Elisabeth Lønnå

Dr. philos., tidligere fagansvarlig

Elisabeth Lønnå har skrevet 53 artikler

Nylig aktivitet

  1. Randi Marie Blehr: kommentert 14. januar 2021
  2. Margarete Bonnevie: oppdatert 14. januar 2021
  3. Randi Marie Blehr: kommentert 13. januar 2021
  4. Emmeline Pankhurst: godkjente et endringsforslag 11. januar 2021
All aktivitet

Biografi

Elisabeth Lønnå (f. 1947) er dr. philos. og lektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, forfatter og foredragsholder. Hun har vært fagansvarlig for kvinnebevegelsens historie i Norge på snl.no siden våren 2012. Før dette har hun skrevet en rekke artikler om kvinner i Norsk biografisk leksikon, nå lenket til snl.no. Hun tok hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1975 med oppgaven LO, DNA og striden om gifte kvinner i lønnet arbeid i mellomkrigstiden . Doktoravhandlingen het Helga Eng: Psykolog og pedagog i barnets århundre. Den ble publisert på Fagbokforlaget i 2002. Lønnå har også skrevet en lang rekke faglige artikler og blant annet bøkene Stolthet og kvinnekamp. Norsk Kvinnesaksforenings historie fra 1913 , Gyldendal 1996 og  Sjøens kvinner: Ute og hjemme , Scandinavian Academic Press (Spartacus) 2010.