Lars Roede

Dr. ing., fagansvarlig

Lars Roede har skrevet 276 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sveriges flagg og våpen: oppdaterte bilde 11. juli 2024
  2. Sveriges flagg og våpen: publiserte bilde 11. juli 2024
  3. Sveriges flagg og våpen: oppdatert 11. juli 2024
  4. Sveriges flagg og våpen: oppdatert 1. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Flagg og nasjonalsymboler 1
  2. Flagg og våpen 220
  3. Heraldikk 67
  4. Murverk 86
  5. Nasjonalsanger 197
  6. Nasjonalsymboler 20

Biografi

Lars Roede (f. 1944) er arkitekt, antikvar og museumsmann, nå pensjonist. Han har arbeidet hos Byantikvaren i Oslo og Riksantikvaren, og ledet Fortidsminneforeningen og friluftsavdelingen ved Norsk Folkemuseum. I 2001 tok han doktorgraden ved Arkitekthøgskolen i Oslo med avhandlingen Byen bytter byggeskikk – Christiania 1624–1814. Fra 2002 til 2006 var han direktør ved Oslo Bymuseum, senere seniorrådgiver. Lars er en aktiv foredragsholder, omviser og artikkelforfatter. Han har publisert mer enn 100 artikler om arkitektur, byggeskikk, kulturminnevern og kulturhistorie. I 2012 utga han boken Frogner hovedgård – bondegård, herskapsgård, byens gård, og i 2016 utkom Historisk atlas over Oslo – gamle kart forteller.  Lars har vært en aktiv bidragsyter i Wikipedia og fra 2010 fagansvarlig for kulturminnevern i snl.no. Fra 2016 har han også vært en aktiv bidragsyter til Lokalhistoriewiki, fra 2017 som medlem av prosjektgruppen Samkult. Han kan kontaktes på epost lars@roede.no. Se også biografi på Wikipedia.