Valerius Hildonen-Nilsen

Valerius Hildonen-Nilsen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sjøsamisk Tun - Smørfjord: oppdatert 25. juli 2013
All aktivitet

Biografi

Tegning til avisa Sámi ´Aigi, Karasjok.

Valerius Hildonen-Nilsen 1 (bilde)

Valerius Hildonen-Nilsen.

Opprinnelig døpt Karl Kristian Nilsen (nåværende fulle navn: Karl Kristian Valerius Hildonen-Nilsen) , født i Friarfjord, Lebesby kommune i Finnmark den 22. desember 1951. Tok navnet Valerius etter sin far på nittitallet engang og senere i 2005 føyde til sin mors pikenavn Hildonen. Har brukt Valerius som signatur på tegninger med videre siden midten av nittitallet, da, første gang,  i forbindelse som avistegner for Drammens Tidende i Drammen. 

Slektsrøttene mine kommer fra Finland, Russland, Sverige i hovedsak, med kvensk, samisk og romani som aner i slekta. 

Har bodd i Friarfjord (Lebesby), Rustefjelbma (Tana), Ytre-Nordmannseth (Porsanger), Stathelle, Vardø, Høvik (Bærum), Olderfjord (Porsanger), Smørfjord (Porsanger), Honningsvåg, Skien, Bergen, Lakselv (Porsanger), Karasjok, Solbergelva (Nedre Eiker), Sandefjord, Stavanger, Knapper (Nord-Odal, Hedmark).

Kortere perioder på følgende steder, fra noen måneder opptil halvt år:

Fredriksstad, Finnsnes (Troms), Silsand (Troms), Mehamn. 

Er utdannet typograf, og har jobbet som typograf og grafisk formgiver for det samiske forlaget Davvi Girji o.s. også tidligere for Davvi Girji i Karasjok. Har siden 1980 jobbet i grafisk bransje med trykksaksproduksjon, reklame, bokproduksjon med mer fram til ca. 1992. 

I 1973 begynte som avistegner for avisa Finnmarken, Vadsø, Finnmark, og også gjort en del illustrasjonsoppdrag for Finnmark Dagblad, Finnmarksposten i tillegg til å ha skrevet en del reportasjer, artikler med mer for disse avisene i perioder.  Senere for avisa Varden, Skien, Telemark omkring midten av syttitallet. Vært avistegner for avisa Nye Bergen i Bergen og også laget en god del redaksjonelt arbeide i form av intervjuer, artikler med med. 

I 1980 da jeg flyttet til Karasjok og begynte i daværende trykkeribedrift ved Karasjok Produkter, jobbet også i tillegg som avistegner for den samiske avisa Sámi Aigi, Karasjok i flere år. Sist jobbet som avistegner for Drammens Tidende på midten av nittitallet og utover til jeg flyttet til Sandefjord i 2001.

Har jobbet som vikar i perioder på nittitallet for bladet Norsk Landbruk, Landbruksforlaget som grafisk formgiver. 

Forøvrig har jobbet med en rekke illustrasjonsoppdrag for bedrifter, forlag, organisasjoner med mer gjennom alle år. Egen virksomhet (Atelier KWIN) i 1975-76 i samarbeide med min bror, med oppdrag for ulike bedrifter og andre. 

Har laget en rekke logoer og annet materiale for ulike bedrifter, plakater og annet formgivnings og illustrasjons oppdrag. Jobbet som illustratør for bl.a. Norges Handikapforbund ved flere anledninger i form av vervekampanjer, informasjonsmateriell, studiemateriell med videre for NHF og underliggende organisasjonsledd. 

Vært tillitsvalgt redaktør for fylkesbladet for NHF Buskerud på nittitallet, med en rekke reportasjer, artikler med videre, også som illustratør for bladet omkring midten av nittitallet og utover.

Jobbet som programleder for programmet "funkistimen" og andre programmer for Thorshammer radio, Sandefjord fra omkring høsten 2001 og i vel ett år. Da jeg bodde i Stavanger jobbet jeg som programleder for Scandinaian Satelitte Radio (Scansat) bl.a. med nattsendinger og nattvert under navnet "Natteravnen Valerius". 

Har vært engasjert i gjennom politiske tillitsverv og annet, i lokalsamfunnet, og hatt en rekke tillitsverv i Norges Handikapforbund som interessemedlem og pårørende. Lokalleder, fylkesleder, og landsstyremedlem. Har også vært engasjert i fagforeningsarbeid via ulike arbeidsplasser som tillitsvalg med ulike verv og oppgaver. 

Er interessert i lokalhistorie og historie generelt og har siden syttitallet engang drevet med slektgransking, hva gjelder min egen slekt og andres slekter. Har en spesiell interesse for undertrykking, og samfunnets undertrykt og forfulgte opp igjennom historien her i landet. 

Med spesiell interesse for  samer, kvener, tatere, romanifolket, deres historie og kultur med mer. 

Har interesse for alternativ medisin, astrologi, psykologi og beslektede områder.

Har stor interesse for skriving i ulike former, og har skrevet en del dikt, noveller og lignende.