Anders Kristian Krabberød

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Anders Kristian Krabberød har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. protozoer: godkjente et endringsforslag 18. februar 2024
 2. eggsporesopper: godkjente et endringsforslag 19. januar 2024
 3. foraminiferer: godkjente et endringsforslag 20. april 2023
 4. flimmerdyr: oppdatert 29. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 21 kategorier:

 1. Actinophryidae 1
 2. Arker 1
 3. Babesiidae 1
 4. Det gule riket 3
 5. Eimeriidae 1
 6. Flimmerdyr 3
 7. Foraminifera 1
 8. Fusulinida 1
 9. Ichthyophthirius 1
 10. Nummulitidae 1
 11. Oligotrichea 1
 12. Parameciidae 1
 13. Peritrichida 1
 14. Plasmodiidae 3
 15. Protister 5
 16. Sarcomastigophora 1
 17. Slimriket 3
 18. Slimsopper 2
 19. Sporedyr 7
 20. Stentoridae 1
 21. Trypanosomatidae 3

Biografi