Aksel Schreiner Brakestad

tidligere fagmedarbeider

Aksel Schreiner Brakestad har skrevet 123 artikler

Nylig aktivitet

  1. William Frederick Halsey: Send til godkjenning 10. august 2018
  2. William Frederick Halsey: Send til godkjenning 10. august 2018
  3. Robert Whitehead: Send til godkjenning 10. august 2018
  4. Robert Whitehead: Send til godkjenning 10. august 2018
All aktivitet

Biografi

Historiker og statsviter. Bachelor ved NTNU, Mastergrad ved UiO. Masteroppgave om utdanningen av norske soldater til internasjonale oppdrag, skrevet ved Institutt for Forsvarsstudier.