Aksel Schreiner Brakestad

fagmedarbeider

Aksel Schreiner Brakestad har skrevet 34 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ludvig Jacob von Binzer: endringsforslag 2. juli 2018
  2. Ludvig Frederik Brock: endringsforslag 2. juli 2018
  3. Ludvig Frederik Brock: endringsforslag 2. juli 2018
  4. Caspar Fredrik Christopher Brockenhuus: endringsforslag 2. juli 2018
All aktivitet

Biografi

Historiker og statsviter. Bachelor ved NTNU, Mastergrad ved UiO. Masteroppgave om utdanningen av norske soldater til internasjonale oppdrag, skrevet ved Institutt for Forsvarsstudier.