Aksel Schreiner Brakestad

fagmedarbeider

Aksel Schreiner Brakestad har skrevet 71 artikler

Nylig aktivitet

  1. William Frederick Halsey: endringsforslag 10. august 2018
  2. William Frederick Halsey: endringsforslag 10. august 2018
  3. Robert Whitehead: endringsforslag 10. august 2018
  4. Robert Whitehead: endringsforslag 10. august 2018
All aktivitet

Biografi

Historiker og statsviter. Bachelor ved NTNU, Mastergrad ved UiO. Masteroppgave om utdanningen av norske soldater til internasjonale oppdrag, skrevet ved Institutt for Forsvarsstudier.