Arne Melchior

Seniorforsker, tidligere fagansvarlig, Norsk utenrikspolitisk institutt

Arne Melchior har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. EFTA: oppdatert 2. januar 2019
All aktivitet

Biografi

Arne Melchior, født 1953, er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, der han også har ledet forskningsgruppen for internasjonal økonomi i rundt 15 år og ledet rundt 40 forskningsprosjekter. Han har doktorgrad i internasjonal økonomi fra Universitetet i Oslo, og har vært fagansvarlig for internasjonalt handelssamarbeid i Store Norske leksikon fra høsten 2018. Hans forskning har særlig fokusert på internasjonal handel, handelspolitikk og økonomisk geografi, inkludert arbeider om europeisk integrasjon, Kina, India, internasjonal og regional ulikhet. Forskningen omfatter nærmere 100 publikasjoner inkludert bøker, bokkapitler, tidsskriftartikler og rapporter for brukere. Melchior siste bok «Free Trade Agreements and Globalisation – In the Shadow of Brexit and Trump» (Palgrave Macmillan 2018) analyserer betydningen av internasjonale handelsavtaler i verdensøkonomien, blant annet med bruk av en ny og egenutviklet numerisk modell med 110 land og regioner. En aktuell bok på norsk er «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk» (Universitetsforlaget 2015, redigert av Melchior og Ulf Sverdrup). Før forskerkarrieren arbeidet Melchior seks år (1981-87) med handelsforhandlinger i det daværende handelsdepartement. Han har fra dette og fra forskningen kjennskap til institusjoner og regelverk i internasjonal handel, i tillegg til de økonomiske aspektene.