Anders Waage

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Anders Waage har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kronisk lymfatisk leukemi: publisert 16. juli 2021
  2. hypereosinofilt syndrom: Send til godkjenning 16. mars 2021
  3. hemolytisk anemi: oppdatert 11. november 2020
  4. hemolytisk anemi: oppdatert 11. november 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Blod og benmarg 0
  2. Ikke-ondartede blodsykdommer 18
  3. Ondartede blodsykdommer 21

Biografi

Anders Waage er overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU.  Han har lang erfaring i klinisk hematologi og i forskning, både kliniske studier og translasjonell forskning og er forfatter/medforfatter på over 200 artikler samt bokkapitler og behandlingsretningslinjer. Han har lang erfaring i undervisning av medisinske studenter.