Anders Waage

fagansvarlig, NTNU

Anders Waage har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. blodprosent: oppdatert 26. oktober 2018
  2. blodet: oppdatert 17. oktober 2018
  3. Owrens sykdom: godkjente et endringsforslag 24. september 2018
  4. leukemi: oppdatert 11. august 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Blodsykdommer 207

Biografi

Anders Waage er overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU.  Han har lang erfaring i klinisk hematologi og i forskning, både kliniske studier og translasjonell forskning og er forfatter/medforfatter på over 200 artikler samt bokkapitler og behandlingsretningslinjer. Han har lang erfaring i undervisning av medisinske studenter.