Anders Waage

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Anders Waage har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. hemolytisk anemi: oppdatert 11. november 2020
  2. hemolytisk anemi: oppdatert 11. november 2020
  3. hemolyse: Send til godkjenning 28. oktober 2020
  4. hemolytisk anemi: oppdatert 28. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Blod og benmarg 0
  2. Ikke-ondartede blodsykdommer 18
  3. Ondartede blodsykdommer 20

Biografi

Anders Waage er overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU.  Han har lang erfaring i klinisk hematologi og i forskning, både kliniske studier og translasjonell forskning og er forfatter/medforfatter på over 200 artikler samt bokkapitler og behandlingsretningslinjer. Han har lang erfaring i undervisning av medisinske studenter.