Anders Waage

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Anders Waage har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

  1. sigdcelleanemi: godkjente et endringsforslag 8. november 2023
  2. sigdcelleanemi: oppdatert 8. november 2023
  3. sigdcelleanemi: oppdatert 30. oktober 2023
  4. hemokromatose: oppdatert 9. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Blod og beinmarg 28
  2. Blodsykdommer 14
  3. Ikke-ondartede blodsykdommer 18

Biografi

Anders Waage er overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU.  Han har lang erfaring i klinisk hematologi og i forskning, både kliniske studier og translasjonell forskning og er forfatter/medforfatter på over 200 artikler samt bokkapitler og behandlingsretningslinjer. Han har lang erfaring i undervisning av medisinske studenter.