Anders Waage

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Anders Waage har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. MCH: kommentert 16. januar 2023
  2. erytrocytose: oppdatert 18. oktober 2022
  3. retikulocytose: oppdatert 17. oktober 2022
  4. sigdcelleanemi: publiserte bilde 6. oktober 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Blod og beinmarg 26
  2. Blodsykdommer 14
  3. Ikke-ondartede blodsykdommer 19

Biografi

Anders Waage er overlege ved Avdeling for blodsykdommer, St Olavs hospital og professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin,  NTNU.  Han har lang erfaring i klinisk hematologi og i forskning, både kliniske studier og translasjonell forskning og er forfatter/medforfatter på over 200 artikler samt bokkapitler og behandlingsretningslinjer. Han har lang erfaring i undervisning av medisinske studenter.