Kirsten Fausa Storvik

fagmedarbeider, Universitetet i Bergen

Kirsten Fausa Storvik har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. rallentando - musikk: Send til godkjenning 2. desember 2020
  2. trompet: Send til godkjenning 2. desember 2020
  3. fagott: Send til godkjenning 1. oktober 2020
  4. forsiringer: Send til godkjenning 10. juli 2020
All aktivitet

Biografi

Kirsten Fausa Storvik har bachelor i historie og master i dokumentasjonsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Jobber ved Universitetsbiblioteket i Bergen.