Kirsten Fausa Storvik

fagmedarbeider, Universitetet i Bergen

Kirsten Fausa Storvik har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. allegro: Send til godkjenning 24. februar 2020
  2. andante: Send til godkjenning 12. oktober 2019
  3. blåseinstrumenter: Send til godkjenning 20. desember 2018
  4. embouchure - munnstilling: kommentert 10. april 2018
All aktivitet

Biografi

Kirsten Fausa Storvik har bachelor i historie og master i dokumentasjonsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Jobber ved Universitetsbiblioteket i Bergen.